„Profesionálně, s osobním přístupem, Vám pomůžeme s realizací Vašeho bydlení.“

Záměr

Záměr

Konzultace

Konzultace

3D Vizualizace

3D Vizualizace

Inženýring

Inženýring

Realizace

Realizace

Jak pracujeme

Záměr

V první fázi se zaměřujeme na Vaši představu o novém bydlení. Po osobní konzultaci bychom měli mít jasno, jakým bydlením se dále budeme zabývat. Musí Vám jak se říká sedět. Splňovat všechny Vaše nároky a poskytnout Vám skutečně příjemný domov.
Nenabízíme typové projekty.
S každým jednotlivým zákazníkem pracujeme osobně a sestavujeme vše „na míru“. Každý člověk je originál, proč tedy nemít také originální bydlení?

Konzultace

Další krok je výběr lokality, pozemku, nebo objektu k rekonstrukci pro realizaci bydlení. Pomůžeme Vám s hledáním, případně s posouzením stavu stávající nemovitosti, s vyčíslením finanční a časové náročnosti rekonstrukce. Zastoupíme Vás v komunikaci s prodejci, realitními a advokátními kancelářemi.

3D Vizualizace

Zpracujeme 3D vizualizace tak, abychom respektovali Váš záměr a požadavky. Výstupem je 3D model objektu na konkrétním pozemku (včetně vnitřních prostor). Ten následně poslouží jako podklad pro dokumentaci ke stavebnímu řízení, případně pro dokumentaci prováděcí. 3D Vizualizace také nabízíme pro již zpracované projekty nových i rekonstruovaných prostor. Nabízíme také služby interiérového designu.

Inženýring

Zajistíme Vám veškeré náležitosti potřebné k realizaci stavby. Jde o vzájemnou spolupráci se všemi dotčenými účastníky (investor, projektant, zhotovitel díla), komunikaci s úřady, organizacemi a vlastníky sousedních nemovitostí:

  • územní řízení o umístění stavby
  • oslovení všech dotčených orgánů, organizací, sousedních vlastníků k získání souhlasných stanovisek potřebných pro podání žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby a ve stavebním řízení následně o vydání stavebního povolení
  • v průběhu realizace stavby zajištění dle žádosti investora stavebního dozoru, organizace potřebné spolupráce s projektantem, zhotovitelem díla a organizace kontrolních prohlídek stanovených Stavebním úřadem ve stavebním povolení
  • kolaudační řízení /řízení o trvalém užívání stavby/ tzn. soustředění všech stanovených dokladů, zkoušek a revizí potřebných k povolení trvalého užívání stavby od dodavatelů částí stavby a dokladování podmínek z územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • po úspěšném kolaudačním řízení a získání kolaudačního souhlasu zajistíme číslo popisné od příslušného obecního úřadu, a pak zapsání nově realizované stavby do katastru nemovitostí

Realizace

Následuje dodavatelská činnost na základě projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že vše je dopředu promyšleno, konzultováno a odsouhlaseno, předejdete mnohým komplikacím, změnám a časovým prodlevám v průběhu realizace. Doladíte tak pouze věci dokončovací (povrchy, zařízení, atpod.)

Toto je naše ideální vize spolupráce.

Vyjdeme Vám vstříc v jakékoli fázi Vaší cesty za bydlením a pomůžeme Vám dotáhnout vše bezproblémově do zdárného konce.

Reference

připravuje se...

Kontakty

Přemek Bartoš
info@bydlenibrdy.cz
+420 777 625 398

Ing. Růžena Šatrová
obchod@bydlenibrdy.cz
+420 774 717 979

Provozovatel:

Stavby Brdy, s.r.o.
A. Jiráska 260, 261 01 Příbram IV
IČ: 27457001, DIČ: CZ27457001

Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 113958

Náš pracovní tým:

Přemek Bartoš
- 3D vizualizace
- realitní činnost
- realizace staveb

Ing. Růžena Šatrová
- inženýring
- návrhy interiérů
- konzultace a poradenství

Miluše Hummelová
- rozpočtová činnost
- stavební dozor